• Văn phòng Chi cục

   01/04/2014

   

   

   

  LÃNH ĐẠO CHI CỤC THÚ Y

   

   

      

   

  ÔNG NGUYỄN VĂN HƯNG
  Chi cục trưởng

   

   

   

   

      


   


  ÔNG THÂN TRỌNG TUYẾN
  Phó Chi cục trưởng

  BÀ LÊ THANH AN
  Phó Chi cục trưởng

  ÔNG TRẦN VĂN TÂM
  Phó Chi cục trưởng

   

   

   

   

  CÁC PHÒNG BAN CHI CỤC

   

   

   


   

      ÔNG PHAN VĂN XUÂN
  Trưởng Phòng Hành chính
   ÔNG TRẦN QUỐC SỬU
  Trưởng Phòng Dịch tễ Thú y
  ÔNG HÀ VĂN THẮNG
  Trưởng Phòng Thanh tra 


      
   

   

  ÔNG TRƯƠNG CÔNG THÀNH
  Trưởng Phòng Thú y cộng đồng

  ÔNG NGUYỄN KHAI
  Phó trưởng Phòng Kiểm dịch động vật

  (Phụ trách Phòng)   

Các tin khác
  Các đơn vị trực thuộc