• Ủy ban nhân tỉnh Thừa Thiên Huế cấp kinh phí đợt 3 hỗ trợ cho các chủ nuôi có lợn bị tiêu hủy do Dịch tả lợn Châu Phi


  Ngày 24/8/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 2053/QĐ-UBND về việc kinh phí hỗ trợ tiêu hủy lợn do mắc dịch tả lợn Châu Phi (đợt 3), theo đó, Uỷ ban nhân dân tỉnh trích ngân sách tỉnh số tiền 33.110.000.000 đồng (Ba mươi ba tỷ, một trăm mười triệu đồng chẵn) từ nguồn dự phòng, bổ sung có mục tiêu cho ngân sách các huyện, thị xã, thành phố Huế để hỗ trợ chủ chăn nuôi có lợn bị tiêu hủy do dịch bệnh tả lợn Châu Phi.

  Ủy ban nhân dân tỉnh giao trách nhiệm:

  1. Sở Tài chính lập thủ tục cấp phát kinh phí cho các huyện, thị xã và Thành phố Huế.

  2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Tổng hợp, thẩm định mức độ thiệt hại của các địa phương, gửi Sở Tài chính để báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tài chính nguồn kinh phí theo quy định.

  3. UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế:

  - Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND cấp xã triển khai thực hiện việc hỗ trợ trực tiếp đến các chủ chăn nuôi có lợn bị tiêu huỷ, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng, thời điểm tiêu hủy và mức quy định, có sự giám sát của người dân, không để xảy ra hiện tượng tiêu cực, trục lợi chính sách.

  - Chủ động sử dụng ngân sách địa phương và các nguồn kinh phí hợp pháp khác để hỗ trợ kịp thời cho các chủ chăn nuôi có lợn bị tiêu huỷ.

  Như vậy, đến nay tổng số kinh phí Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã cấp cho các huyện, thị xã và Thành phố Huế để hỗ trợ cho người chăn nuôi có lợn bị tiêu hủy do Dịch tả lợn Châu Phi là 49.550.000.000đ.

Các tin khác
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công điện khẩn về việc ngăn chặn việc vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm trên các phương tiện vận chuyển hành khách
Quy định về quản lý hoạt động giết mổ, chế biến, bảo quản, vận chuyển, mua bán gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Trạm Chẩn đoán xét nghiệm và điều trị bệnh động vật – Chi cục Thú y đưa cơ sở mới vào hoạt động
Thông báo nội dung cuộc họp sơ kết 2 năm thực hiện đề án quy hoạch giết mổ gia súc, gia cầm tập trung ở Thừa Thiên Huế giai đoạn 2012-2020 ngày 24/9/2014
UBND tỉnh phân bổ bổ sung 10.000 lít hóa chất Benkocid để tiêu độc, khử trùng, phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm