• Cấp 14.500 kg Chlorine để xử lý ao, hồ đầu vụ nuôi trồng thủy sản


    Hiện nay, tỉnh Thừa Thiên Huế đã bước vào vụ nuôi trồng thủy sản năm 2021. Để chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh thủy sản, Sở Nông nghiệp và PTNT xuất 14.500kg hóa chất Chlorine cho các địa phương từ quỹ hỗ trợ phòng chống dịch bệnh động vật quốc gia để xử lý ao, hồ đầu vụ nuôi và dự phòng khi có dịch bệnh xảy ra, theo đó: các xã thuộc huyện Quảng Điền được cấp 3.200 kg, Phong Điền: 3.500 kg, Phú Lộc: 2.900 kg, Hương Trà: 800 kg, Phú Vang: 4.100 kg.

    Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các xã, thị trấn có tên trong danh sách liên hệ với Chi cục Chăn nuôi và Thú y để tiếp nhận hóa chất trước ngày 05/3/2021 để tổ chức quản lý sử dụng và hoàn tất các thủ tục thanh quyết toán theo quy định

Các tin khác
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công điện khẩn về việc ngăn chặn việc vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm trên các phương tiện vận chuyển hành khách
Quy định về quản lý hoạt động giết mổ, chế biến, bảo quản, vận chuyển, mua bán gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Trạm Chẩn đoán xét nghiệm và điều trị bệnh động vật – Chi cục Thú y đưa cơ sở mới vào hoạt động
Thông báo nội dung cuộc họp sơ kết 2 năm thực hiện đề án quy hoạch giết mổ gia súc, gia cầm tập trung ở Thừa Thiên Huế giai đoạn 2012-2020 ngày 24/9/2014
UBND tỉnh phân bổ bổ sung 10.000 lít hóa chất Benkocid để tiêu độc, khử trùng, phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm