• Cấp 15 tấn hóa chất Chlorine để xử lý ao, hồ, kênh mương đầu vụ nuôi trồng thủy sản


    Để chủ động phòng, chống dịch bệnh thủy sản theo Quyết định số 1037/QĐ-UBND ngày 17/5/2016 của UBND tỉnh phê duyệt Chương trình phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm ở gia súc, gia cầm, thủy sản nuôi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2016-2020; Công văn số 2449/SNNPTNT-CCTS ngày 31/12/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triên nông thôn về việc ban hành Khung lịch thời vụ nuôi trồng thủy sản năm 2020; Sở Nông nghiệp và PTNT xuất 15.000 kg hóa chất Chlorine từ quỹ hỗ trợ phòng chống dịch động vật quốc gia để kịp thời xử lý ao, hồ, kênh mương đầu vụ nuôi và dự phòng khi có dịch bệnh xảy ra cho các xã thuộc các huyện Quảng Điền, Phú Vang, Phong Điền. Hương Trà, Phú Lộc. Theo đó, huyện Quảng Điền được cấp 3,3 tấn, Phú Vang: 4,4 tấn, Phong Điền: 4,8 tấn; Hương Trà: 0,8 tấn, Phú Lộc: 1,7 tấn.

    Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị các địa phương phân bổ 70% cho các hộ nuôi để tổ chức xử lý môi trường, ao hồ trước lúc thả nuôi và 30 % để dự phòng khi có dịch bệnh xảy ra.

Các tin khác
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công điện khẩn về việc ngăn chặn việc vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm trên các phương tiện vận chuyển hành khách
Quy định về quản lý hoạt động giết mổ, chế biến, bảo quản, vận chuyển, mua bán gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Trạm Chẩn đoán xét nghiệm và điều trị bệnh động vật – Chi cục Thú y đưa cơ sở mới vào hoạt động
Thông báo nội dung cuộc họp sơ kết 2 năm thực hiện đề án quy hoạch giết mổ gia súc, gia cầm tập trung ở Thừa Thiên Huế giai đoạn 2012-2020 ngày 24/9/2014
UBND tỉnh phân bổ bổ sung 10.000 lít hóa chất Benkocid để tiêu độc, khử trùng, phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm