• Chỉ đạo phát triển chăn nuôi và tái đàn lợn sau dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

   Ngày 27/12/2019, Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành công văn số 2463/SNNPTNT-CCCNTY gửi UBND, Phòng Nông nghiệp và PTNT, Phòng Kinh tế các huyện, thị xã và thành phố Huế về việc Chỉ đạo phát triển chăn nuôi và tái đàn lợn sau dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, nội dung cụ thể như sau:
  Thực hiện Công văn số 9523/BNN-TY ngày 19/12/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc chỉ đạo tổ chức đẩy mạnh phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm và thủy sản nhằm bù đắp lượng thịt lợn thiếu hụt do bệnh DTLCP, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế triển khai thực hiện một số nội dung như sau:
  1. Đối với các địa phương đã qua hoặc không có bệnh DTLCP có thể triển khai việc nuôi tái đàn lợn theo quy định hiện hành và theo hướng dẫn tại Công văn số 13/BCĐDTLCP ngày 19/12/2019 của Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống bệnh DTLCP nhằm sớm góp phần bình ổn giá thịt lợn.
  2. Chỉ đạo hướng dẫn việc áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp vệ sinh, tiêu độc sát trùng chuồng trại, dụng cụ chăn nuôi bằng hóa chất, bằng vôi; nâng cấp cơ sở vật chất bảo đảm có thể áp dụng hiệu quả các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học.
  3. Chính quyền cơ sở và thú y địa phương tăng cường tổ chức kiểm tra, xác nhận điều kiện nuôi tái đàn; thường xuyên hướng dẫn, giám sát tình hình chăn nuôi và công tác phòng, chống dịch bệnh.
  4. Hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp chăn nuôi lớn, các trang trại, gia trại đảm bảo an toàn sinh học, kết hợp sử dụng các chế phẩm nâng cao sức đề kháng được tái đàn để phát triển đàn lợn tại địa phương.
  5. Đẩy mạnh phát triển sản xuất, chăn nuôi các loại gia súc khác, gia cầm và nuôi trồng thủy sản đảm bảo 3 nguyên tắc: An toàn sinh học, cân bằng cung cầu và an sinh xã hội.
  6. Chỉ đạo các cơ quan truyền thông thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời nguồn cung, giá thực phẩm trên địa bàn, nhất là thịt lợn tránh để người dân hiểu không đầy đủ và người sản xuất, kinh doanh thiếu trách nhiệm lợi dụng trục lợi đầu cơ tăng giá.
  7. Tổ chức ngăn chặn, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển, buôn bán trái phép động vật, sản phẩm động vật, đặc biệt là lợn, sản phẩm từ lợn ra vào địa bàn.
  • Chỉ đạo phát triển chăn nuôi và tái đàn lợn sau dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

   Ngày 27/12/2019, Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành công văn số 2463/SNNPTNT-CCCNTY gửi UBND, Phòng Nông nghiệp và PTNT, Phòng Kinh tế các huyện, thị xã và thành phố Huế về việc Chỉ đạo phát triển chăn nuôi và tái đàn lợn sau dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, nội dung cụ thể như sau:
  Thực hiện Công văn số 9523/BNN-TY ngày 19/12/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc chỉ đạo tổ chức đẩy mạnh phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm và thủy sản nhằm bù đắp lượng thịt lợn thiếu hụt do bệnh DTLCP, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế triển khai thực hiện một số nội dung như sau:
  1. Đối với các địa phương đã qua hoặc không có bệnh DTLCP có thể triển khai việc nuôi tái đàn lợn theo quy định hiện hành và theo hướng dẫn tại Công văn số 13/BCĐDTLCP ngày 19/12/2019 của Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống bệnh DTLCP nhằm sớm góp phần bình ổn giá thịt lợn.
  2. Chỉ đạo hướng dẫn việc áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp vệ sinh, tiêu độc sát trùng chuồng trại, dụng cụ chăn nuôi bằng hóa chất, bằng vôi; nâng cấp cơ sở vật chất bảo đảm có thể áp dụng hiệu quả các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học.
  3. Chính quyền cơ sở và thú y địa phương tăng cường tổ chức kiểm tra, xác nhận điều kiện nuôi tái đàn; thường xuyên hướng dẫn, giám sát tình hình chăn nuôi và công tác phòng, chống dịch bệnh.
  4. Hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp chăn nuôi lớn, các trang trại, gia trại đảm bảo an toàn sinh học, kết hợp sử dụng các chế phẩm nâng cao sức đề kháng được tái đàn để phát triển đàn lợn tại địa phương.
  5. Đẩy mạnh phát triển sản xuất, chăn nuôi các loại gia súc khác, gia cầm và nuôi trồng thủy sản đảm bảo 3 nguyên tắc: An toàn sinh học, cân bằng cung cầu và an sinh xã hội.
  6. Chỉ đạo các cơ quan truyền thông thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời nguồn cung, giá thực phẩm trên địa bàn, nhất là thịt lợn tránh để người dân hiểu không đầy đủ và người sản xuất, kinh doanh thiếu trách nhiệm lợi dụng trục lợi đầu cơ tăng giá.
  7. Tổ chức ngăn chặn, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển, buôn bán trái phép động vật, sản phẩm động vật, đặc biệt là lợn, sản phẩm từ lợn ra vào địa bàn.
Các tin khác
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công điện khẩn về việc ngăn chặn việc vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm trên các phương tiện vận chuyển hành khách
Quy định về quản lý hoạt động giết mổ, chế biến, bảo quản, vận chuyển, mua bán gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Trạm Chẩn đoán xét nghiệm và điều trị bệnh động vật – Chi cục Thú y đưa cơ sở mới vào hoạt động
Thông báo nội dung cuộc họp sơ kết 2 năm thực hiện đề án quy hoạch giết mổ gia súc, gia cầm tập trung ở Thừa Thiên Huế giai đoạn 2012-2020 ngày 24/9/2014
UBND tỉnh phân bổ bổ sung 10.000 lít hóa chất Benkocid để tiêu độc, khử trùng, phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm