• Quy định quy mô chăn nuôi


  Theo Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ Hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi, tại Điều 21 quy định quy mô chăn nuôi là:

  - Chăn nuôi trang trại quy mô lớn: Từ 300 đơn vị vật nuôi trở lên;

  - Chăn nuôi trang trại quy mô vừa: Từ 30 đến dưới 300 đơn vị vật nuôi;

  - Chăn nuôi trang trại quy mô nhỏ: Từ 10 đến dưới 30 đơn vị vật nuôi;

  - Chăn nuôi nông hộ: Dưới 10 đơn vị vật nuôi”.

  Đối với chăn nuôi gia cầm: Qui ra số lượng theo bảng dưới đây:

  Loại gia cầm

  Con/ ĐVN

  Đạt trại lớn

  Đạt trại vừa

  Đạt trại nhỏ

  ĐVN

  Tổng số con

  ĐVN

  Tổng số con

  ĐVN

  Tổng số con

  Gà nội

  333

  300

  99.900

  30

  9.990

  10

  3.330

  Gà công nghiệp hướng thịt

  200

  300

  60.000

  30

  6.000

  10

  2.000

  Gà công nghiệp hướng trứng

  278

  300

  83.400

  30

  8.340

  10

  2.780

  Vịt nội hướng thịt

  278

  300

  83.400

  30

  8.340

  10

  2.780

  Vịt ngoại hướng thịt

  200

  300

  60.000

  30

  6.000

  10

  2.000

  Vịt hướng trứng

  333

  300

  99.900

  30

  9.990

  10

  3.330

  Ngan

  179

  300

  53.700

  30

  5.370

  10

  1.790

  Ngỗng

  125

  300

  37.500

  30

  3.750

  10

  1.250

  Chim cút

  3.333

  300

  999.900

  30

  99.990

  10

  33.330

  Bồ câu

  833

  300

  249.900

  30

  24.990

  10

  8.330

  Đà điểu

  6

  300

  1.800

  30

  180

  10

  60

   

Các tin khác
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công điện khẩn về việc ngăn chặn việc vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm trên các phương tiện vận chuyển hành khách
Quy định về quản lý hoạt động giết mổ, chế biến, bảo quản, vận chuyển, mua bán gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Trạm Chẩn đoán xét nghiệm và điều trị bệnh động vật – Chi cục Thú y đưa cơ sở mới vào hoạt động
Thông báo nội dung cuộc họp sơ kết 2 năm thực hiện đề án quy hoạch giết mổ gia súc, gia cầm tập trung ở Thừa Thiên Huế giai đoạn 2012-2020 ngày 24/9/2014
UBND tỉnh phân bổ bổ sung 10.000 lít hóa chất Benkocid để tiêu độc, khử trùng, phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm