• Thừa Thiên Huế cấp 15.000 lít hóa chất để thực hiện công tác tổng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường sau lũ lụt


    Thực hiện Quyết định số 3903/QĐ-BNN-TY ngày 02/10/2020, Quyết định số 4119/QĐ-BNN-TY ngày 20/10/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc xuất vắc xin, hóa chất dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Thừa Thiên Huế phòng chống dịch bệnh động vật, Công văn số 9141/UBND-NN ngày 08/10/2020, Công văn số 9410/UBND-NN ngày 21/10/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ủy quyền tiếp nhận, quản lý, sử dụng vắc xin, hóa chất nguồn dự trữ quốc gia.

    Để chủ động tiêu độc khử trùng môi trường phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm sau lũ lụt, ngày 26/10/2020 Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành công văn số 2139/SNNPTNT-CCCNTY về việc phân bổ hóa chất để tiêu độc khử trùng tại các địa phương. Theo đó, các huyện Phong Điền, Phú Vang được cấp 2.100 lít, Phú Lộc, Quảng Điền, thị xã Hương Trà, được cấp 2.000 lít, Nam Đông 1.000 lít, A Lưới 1.200 lít, thị xã Hương Thủy 1.900 lít và thành phố Huế 700 lít.

    Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế chỉ đạo cơ quan chuyên môn liên hệ với Chi cục Chăn nuôi và Thú y tiếp nhận hóa chất, tổ chức triển khai tiêu độc, khử trùng và làm thủ tục thanh quyết toán theo quy định./.

Các tin khác
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công điện khẩn về việc ngăn chặn việc vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm trên các phương tiện vận chuyển hành khách
Quy định về quản lý hoạt động giết mổ, chế biến, bảo quản, vận chuyển, mua bán gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Trạm Chẩn đoán xét nghiệm và điều trị bệnh động vật – Chi cục Thú y đưa cơ sở mới vào hoạt động
Thông báo nội dung cuộc họp sơ kết 2 năm thực hiện đề án quy hoạch giết mổ gia súc, gia cầm tập trung ở Thừa Thiên Huế giai đoạn 2012-2020 ngày 24/9/2014
UBND tỉnh phân bổ bổ sung 10.000 lít hóa chất Benkocid để tiêu độc, khử trùng, phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm