• Thừa Thiên Huế cấp thêm 5.500 lít hóa chất để thực hiện vệ sinh, tiêu độc, khử trùng phòng,chống bênh Dịch tả lợn Châu Phi


    Để hỗ trợ các địa phương phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, ngày 08/8/20198, Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành công văn số 1379/SNNPTNT-CCCNTY về việc phân bổ 5.500 lít hóa chất từ nguồn ngân sách tỉnh cho các huyện, thị xã và thành phố Huế để tổ chức vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường chăn nuôi. Theo đó các huyện Quảng Điền,Phong Điền được cấp thêm 1.000 lít/huyện, Phú Vang: 900 lít, Hương Thủy, Hương Trà, Phú Lộc: 700 lít/huyện, A Lưới, Nam Đông: 200 lít/huyện, thành phố Huế 100 lít.

    Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế chỉ đạo cơ quan chuyên môn liên hệ với Chi cục Chăn nuôi và Thú y tiếp nhận hóa chất, tổ chức triển khai tiêu độc, khử trùng và làm thủ tục thanh quyết toán theo quy định

    Như vậy, tính từ đầu năm 2019 đến nay, Tỉnh Thừa Thiên Huế đã cấp 42.529 lít hóa chất để vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường chăn nuôi.

Các tin khác
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công điện khẩn về việc ngăn chặn việc vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm trên các phương tiện vận chuyển hành khách
Quy định về quản lý hoạt động giết mổ, chế biến, bảo quản, vận chuyển, mua bán gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Trạm Chẩn đoán xét nghiệm và điều trị bệnh động vật – Chi cục Thú y đưa cơ sở mới vào hoạt động
Thông báo nội dung cuộc họp sơ kết 2 năm thực hiện đề án quy hoạch giết mổ gia súc, gia cầm tập trung ở Thừa Thiên Huế giai đoạn 2012-2020 ngày 24/9/2014
UBND tỉnh phân bổ bổ sung 10.000 lít hóa chất Benkocid để tiêu độc, khử trùng, phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm