• Thừa Thiên Huế tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kiểm soát, phòng, chống bệnh Cúm gia cầm lây lan diện rộng

   Ngày 14/9/2020, UBND tỉnh đã ban hành công văn số 8325/UBND-NN về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kiểm soát, phòng, chống bệnh Cúm gia cầm lây lan diện rộng. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và PTNT, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, Cục Quản lý thị trường tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế thực hiện các nội dung sau:

   

  Theo báo cáo của các cơ quan quản lý chuyên ngành thú y, từ đầu năm 2020 đến nay, tổng cộng đã có 67 ổ dịch Cúm gia cầm xảy ra tại 67 xã, 45 huyện của 24 tỉnh, thành phố; số ổ dịch tăng gấp 2 lần, số gia cầm buộc tiêu hủy tăng gấp 3 lần. Hiện nay, trên phạm vi cả nước có 10 ổ dịch phát sinh tại 9 tỉnh, thành phố có ổ dịch Cúm gia cầm nhưng chưa qua 21 ngày. Nhận định nguy cơ dịch Cúm gia cầm lây lan và xảy ra trên phạm vi rộng là rất cao vì: (i) tổng đàn gia cầm hiện nay rất lớn, đạt gần 500 triệu con, mật độ chăn nuôi cao; (ii) tỷ lệ gia cầm được tiêm vắc xin phòng bệnh Cúm đạt thấp, nhất là đối với các đàn gia cầm nhỏ lẻ tại các hộ chăn nuôi; (iii) kết quả chủ động lấy mẫu giám sát cho thấy tỷ lệ lưu hành vi rút Cúm A/H5N1 và A/H5N6 là rất cao, cá biệt có nơi tỷ lệ lưu hành trên 13% (trong 100 mẫu gia cầm xét nghiệm có 13 mẫu dương tính với vi rút Cúm); (iv) điều kiện thời tiết thay đổi bất lợi, mưa nhiều, chuyển lạnh tại các tỉnh phía Bắc; (v) nhu cầu vận chuyển, tiêu thụ trong các tháng cuối năm tăng cao và giết mổ nhỏ lẻ còn rất phổ biến.

  Trước tình hình trên, để chủ động phòng, chống dịch bệnh Cúm gia cầm kịp thời và có hiệu quả, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương thực hiện các nội dung sau:

  1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế

  Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Cúm gia cầm theo đúng quy định của Luật Thú y, các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, gồm có: Quyết định số 172/QĐ-TTg ngày 13/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh CGC, giai đoạn 2019 - 2025”; Công văn số 167/TTg-NN ngày 05/02/2020 về việc chủ động phòng, chống dịch cúm A/H5N1 trên gia cầm và ở người; Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 09/3/2020 về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và các văn bản của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; trong đó tập trung thực hiện những biện pháp quan trọng như sau:

  a) Đối với địa phương có ổ dịch Cúm gia cầm nhưng chưa qua 21 ngày, cần tập trung mọi nguồn lực để tổ chức kiểm soát, không để dịch bệnh Cúm gia cầm tái phát, lây lan diện rộng.

  b) Rà soát, tổ chức tiêm vắc xin Cúm gia cầm phòng bệnh cho đàn gia cầm, bảo đảm đạt tỷ lệ tối thiểu trên 80% tổng đàn có nguy cơ và thuộc đối tượng tiêm phòng; thường xuyên rà soát, tiêm phòng bổ sung cho đàn gia cầm mới phát sinh và chưa được tiêm phòng (lưu ý: hiện nay có đủ số lượng và chủng loại vắc xin Cúm gia cầm bảo đảm chất lượng và phòng bệnh có hiệu quả).

  c) Hướng dẫn chủ chăn nuôi gia cầm tăng cường áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học; thường xuyên vệ sinh, sát trùng bằng vôi bột, hóa chất; tổ chức tháng tổng vệ sinh, tiêu độc, sát trùng để tiêu diệt các loại mầm bệnh.

  d) Tổ chức triển khai chủ động giám sát, lấy mẫu xét nghiệm bệnh Cúm gia cầm để kịp thời cảnh báo, xử lý, tiêu hủy đàn gia cầm mắc bệnh, nghi mắc bệnh, dương tính với vi rút Cúm gia cầm, chủng A/H5N1 và A/H5N6.

  2. Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, Cục Quản lý thị trường tỉnh

  Tổ chức ngăn chặn, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn quản lý, đặc biệt đối với các trường hợp vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm từ nước ngoài vào Việt Nam./.

Các tin khác
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công điện khẩn về việc ngăn chặn việc vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm trên các phương tiện vận chuyển hành khách
Quy định về quản lý hoạt động giết mổ, chế biến, bảo quản, vận chuyển, mua bán gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Trạm Chẩn đoán xét nghiệm và điều trị bệnh động vật – Chi cục Thú y đưa cơ sở mới vào hoạt động
Thông báo nội dung cuộc họp sơ kết 2 năm thực hiện đề án quy hoạch giết mổ gia súc, gia cầm tập trung ở Thừa Thiên Huế giai đoạn 2012-2020 ngày 24/9/2014
UBND tỉnh phân bổ bổ sung 10.000 lít hóa chất Benkocid để tiêu độc, khử trùng, phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm