• Tổ chức, triển khai tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường tại các vùng trọng điểm, vùng nguy cơ cao

   Đó là ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2837/UBND-NN ngày 08/4/2021 về việc triển khai tháng Tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường. Nội dung cụ thể như sau:

  Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, từ đầu năm 2021 đến ngày 15/3/2021, tình hình dịch bệnh trên gia súc, gia cầm có nhiều diễn biến phức tạp và có chiều hướng lây lan trên phạm vi rộng, cụ thể: (i) bệnh Cúm gia cầm đã xảy ra 59 ổ dịch tại 42 huyện của 20 tỉnh, thành phố với số gia cầm tiêu hủy trên 149.000 con; (ii) bệnh Dịch tả lợn Châu Phi đã xảy ra 279 ổ dịch tại 104 huyện của 31 tỉnh, thành phố với tổng số lợn tiêu hủy trên 4.700 con; (iii) bệnh Lở mồm long móng đã xảy ra 41 ổ dịch tại 20 huyện của 12 tỉnh với tổng số gia súc mắc bệnh là 1.162 con; (iv) bệnh Viêm da nổi cục đã xảy ra 354 ổ dịch tại 23 tỉnh, thành phố với tổng số 5.464 con trâu, bò mắc bệnh, 468 (8,6%) con chết, buộc phải tiêu hủy; (v) kết quả giám sát chủ động cho thấy các loại mầm bệnh nêu trên lưu hành với tỷ lệ tương đối cao ở ngoài môi trường và ở quần thể gia súc, gia cầm; (vi) tổng đàn vật nuôi lớn, nhất là đàn gia cầm với gần 500 triệu con, trong khi chăn nuôi nhỏ lẻ chiếm tỷ trọng lớn; (vii) thời tiết bất lợi tao điều kiện thuận lợi cho các loại mầm bệnh và véc tơ truyền bệnh phát triển; (viii) gia tăng buôn bán, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật. Do đó, nguy cơ các loại dịch bệnh gia súc, gia cầm tiếp tục xảy ra và lây lan diện rộng trong thời gian tới là rất cao.

  Thực hiện Công văn số 1588/BNN-TY ngày 19/3/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường; để chủ động phòng, chống nguy cơ xâm nhiễm và lây lan các loại mầm bệnh nguy hiểm ở động vật như Cúm gia cầm, Dịch tả lợn Châu Phi, Lở mồm long móng, Viêm da nổi cục ở trâu bò... cũng như bảo vệ sức khỏe cộng đồng và đàn vật nuôi,UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các đơn vị liên quan, tổ chức, cá nhân có chăn nuôi, mua bán, giết mổ, vận chuyển, tiêu thụ động vật, sản phẩm động vật nghiêm túc thực hiện một số nội dung, cụ thể như sau:

  1.UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế

  - Tổ chức, triển khai tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường tại các vùng trọng điểm, vùng nguy cơ cao, thường xuyên xuất hiện dịch bệnh để tiêu diệt các loại mầm bệnh. Thời gian thực hiện đồng loạt từ ngày 08/4/2021.

  - Chỉ đạo chính quyền cấp xã, phường, thị trấn tổ chức các đội phun thuốc sát trùng cho khu vực chăn nuôi hộ gia đình, chợ buôn bán động vật sống ở nông thôn, nơi công cộng, đường làng, ngõ xóm, khu nhốt giữ động vật, sản phẩm động vật nhập lậu..., việc phun khử trùng được thực hiện sau khi đã được vệ sinh cơ giới như quét dọn, cọ, rửa sạch...

  - Những trại chăn nuôi tập trung tự lo vật tư, kinh phí, tổ chức thực hiện dưới sự giám sát của chính quyền và cơ quan chuyên môn thú y.

  - Tại Cửa khẩu biên giới, phối hợp với Ban quản lý cửa khẩu bố trí hố sát trùng, phối hợp cơ quan chăn nuôi thú y địa phương thực hiện vệ sinh, khử trùng, tiêu độc các phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm động vật qua lại. Đối với các đường mòn, lối mở ở biên giới, chính quyền địa phương cấp xã bố trí hố sát trùng hoặc rãi vôi bột theo quy định.

  2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  - Hướng dẫn về nghiệp vụ, phương pháp, cách thức tiến hành vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường để các địa phương triển khai (nội dung thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục 08 ban hành kèm theo Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

  - Đôn đốc phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các huyện, phòng Kinh tế các thị xã, thành phố Huế tham mưu UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức, triển khai “Tháng tổng vệ sinh, khử trùng,tiêu độc môi trường” đảm bảo hiệu quả.

  - Chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tăng cường công tác khử trùng, tiêu độc phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm động ra, vào địa bàn tỉnh tại các chốt kiểm dịch trên tuyến Quốc lộ 1A. Đặc biệt chú trọng công tác rà soát, tiêm phòng cho đàn vật nuôi, chủ động giám sát, kịp thời phát hiện, xử lý dứt điểm các ổ dịch khi mới phát hiện, ở phạm vi hẹp; báo cáo dịch bệnh; thông tin, tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm.

  - Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định.

  3. Sở Y tế

  Chỉ đạo cơ quan Y tế các cấp phối hợp ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức, thực hiện khử trùng,tiêu độc môi trường để phòng bệnh lây lan cho người.

  4. Sở Tài chính

  Rà soát, xem xét cấp bổ sung kinh phí để ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và chính quyền địa phương các cấp tổ chức, thực hiện tốt Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường; lưu ý kinh phí mua hóa chất tiêu diệt các loại véc tơ truyền bệnh, nhất là véc tơ truyền bệnh Viêm da nổi cục.

  UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan nghiêm túc thực hiện./.

Các tin khác
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công điện khẩn về việc ngăn chặn việc vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm trên các phương tiện vận chuyển hành khách
Quy định về quản lý hoạt động giết mổ, chế biến, bảo quản, vận chuyển, mua bán gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Trạm Chẩn đoán xét nghiệm và điều trị bệnh động vật – Chi cục Thú y đưa cơ sở mới vào hoạt động
Thông báo nội dung cuộc họp sơ kết 2 năm thực hiện đề án quy hoạch giết mổ gia súc, gia cầm tập trung ở Thừa Thiên Huế giai đoạn 2012-2020 ngày 24/9/2014
UBND tỉnh phân bổ bổ sung 10.000 lít hóa chất Benkocid để tiêu độc, khử trùng, phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm