• Tổ chức tiêm phòng khẩn cấp vắc xin phòng bệnh Viêm da nổi cục ở trâu, bò

   Đó là ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại công văn số 2920/UBND-NN ngày 09/4/2021 về việc triển khai các biện pháp ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh Viêm da nổi cục ở trâu, bò

  Theo báo cáo của Chi cục Thú y vùng III, ngày 31/3/2021 dịch bệnh VDNC ở trâu bò đã xảy ra tại 5/6 tỉnh vùng Bắc Trung bộ, đặc biệt dịch đã xảy ra ở phường Đông Thanh, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị cách ranh giới huyện Phong Điền khoảng 50km (thấp hơn khoảng cách 100km từ ổ dịch phải tiêm phòng khẩn cấp vắc xin phòng bệnh Viêm da nổi cục ở trâu, bò theo quy định Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 1076/BNN-TY ngày 24/02/2021 về việc tổ chức tiêm phòng khẩn cấp vắc xin phòng bệnh Viêm da nổi cục ở trâu, bò). Nhận định nguy cơ dịch bệnh Viêm da nổi cục lây nhiễm vào địa bàn tỉnh là rất cao đặc biệt là các huyện Phong Điền, Quảng Điền, HươngTrà và các địa phương khác.

  Theo đó, để chủ động các giải pháp phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục ở trâu, bò nhằm ngăn chặn và hạn chế thấp nhất dịch bệnh xảy ra, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

  1. Các đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện nội dung Công điện số 21/CĐ-UBND ngày 10/11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tập trung nguồn lực và khẩn trương triển khai các biện pháp kiểm soát, phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò; Công văn số 961/UBND-NN ngày 29/01/2021 của UBND tỉnh về việc tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò; Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 04/3/2021 của UBND tỉnh về ngăn chặn và phòng, chống bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò; Công văn số 2086/UBND-NN ngày 16/3/2021 của UBND tỉnh về việc tổ chức tiêm phòng khẩn cấp vắc xin phòng bệnh Viêm da nổi cục ở trâu, bò.

  2. UBND cấp huyện chủ động bố trí kinh phí mua vắc xin Viêm da nổi cục từ nguồn kinh phí dự phòng của địa phương (theo cơ chế tài chính quy định tại Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 04/3/2021 của UBND tỉnh); tổ chức tiêm phòng khẩn cấp cho đàn trâu, bò đối với các địa phương nằm trong bán kính 100km từ ổ dịch theo hướng dẫn tại Công văn số 1076/BNN-TY ngày 24/02/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tổ chức tiêm phòng khẩn cấp vắc xin phòng bệnh Viêm da nổi cục ở trâu, bò.

  3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các đơn vị, cơ quan liên quan tăng cường công tác quản lý kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển gia súc, sản phẩm gia súc; ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển gia súc, sản phẩm gia súc trái phép vào địa bàn tỉnh; thường xuyên thông tin, tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức về tình hình, nguy cơ, tác hại và các biện pháp phòng,chống dịch bệnh Viêm da nổi cục; tổ chức giám sát, lấy mẫu xét nghiệm và triển khai các biện pháp khống chế dịch bệnh; phối hợp với Sở Tài chính tham mưu kinh phí phòng chống dịch bệnh cấp tỉnh và hỗ trợ người chăn nuôi có trâu bò mắc bệnh phải tiêu hủy (nếu có) theo quy định./.

Các tin khác
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công điện khẩn về việc ngăn chặn việc vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm trên các phương tiện vận chuyển hành khách
Quy định về quản lý hoạt động giết mổ, chế biến, bảo quản, vận chuyển, mua bán gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Trạm Chẩn đoán xét nghiệm và điều trị bệnh động vật – Chi cục Thú y đưa cơ sở mới vào hoạt động
Thông báo nội dung cuộc họp sơ kết 2 năm thực hiện đề án quy hoạch giết mổ gia súc, gia cầm tập trung ở Thừa Thiên Huế giai đoạn 2012-2020 ngày 24/9/2014
UBND tỉnh phân bổ bổ sung 10.000 lít hóa chất Benkocid để tiêu độc, khử trùng, phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm