Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu

123

20/10/2013
Chi cục Thú y
Cơ quan ban hành: Chi cục Thú y
Loại văn bản: Nghị định

25/KH-UBND

28/2/2014

Ngày 28/2/2014, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Kế hoạch hành động ứng phó với chủng vi rút cúm gia cầm có khả năng lây sang người với mục tiêu: Chủ động phát hiện và sẵn sàng ứng phó nhằm ngăn chặn, giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm cho người và tác động bất lợi nếu vi rút cúm A/H7N9 xâm nhập vào tỉnh

Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Loại văn bản: Kế hoạch

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Loại văn bản: Công điện

03/CT-UBND

10/01/2013

Ngày 10/3/2013, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành chỉ thị số 03/CT-UBND về việc Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh, kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y động vật và sản phẩm động vật

Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Loại văn bản: Chỉ thị
Cơ quan ban hành
Bộ Nông Nghiệp và PTNT
Sở Nông Nghiệp và PTNT
Cục Thú y
Chi cục Thú y
Cục Chăn nuôi
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế