Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu

Trước tình hình dịch bệnh Lở mồm long móng (LMLM) ở gia súc đang xảy ra và có diễn biến phức tạp ở các tỉnh Quảng Trị, Thanh Hóa, Hà Tĩnh và Quảng Nam, ngày 11/11/2013, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành công điện số 26/CĐ-UBND về việc tăng cường phòng, chống dịch Lở mồm long móng gia súc.

Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Loại văn bản: Công điện
Cơ quan ban hành
Bộ Nông Nghiệp và PTNT
Sở Nông Nghiệp và PTNT
Cục Thú y
Chi cục Thú y
Cục Chăn nuôi
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế