Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu

25/KH-UBND

28/2/2014

Ngày 28/2/2014, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Kế hoạch hành động ứng phó với chủng vi rút cúm gia cầm có khả năng lây sang người với mục tiêu: Chủ động phát hiện và sẵn sàng ứng phó nhằm ngăn chặn, giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm cho người và tác động bất lợi nếu vi rút cúm A/H7N9 xâm nhập vào tỉnh

Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Loại văn bản: Kế hoạch
Cơ quan ban hành
Bộ Nông Nghiệp và PTNT
Sở Nông Nghiệp và PTNT
Cục Thú y
Chi cục Thú y
Cục Chăn nuôi
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế