• UBND tỉnh phân bổ bổ sung 10.000 lít hóa chất Benkocid để tiêu độc, khử trùng, phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm


  Để chủ động thực hiện công tác vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường chăn nuôi, góp phần  phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm có hiệu quả, ngày 29/10/2014, UBND tỉnh đã ban hành công văn số 6122/UBND-NN về việc phân bổ hóa chất khử trùng từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm. Theo đó, số lượng hóa chất các huyện, thị xã Hương Thủy, Hương Trà và Thành phố Huế được phân bổ như sau:

  TT Huyện Số lượng Benkocid (lít)
  1 Tp Huế 400
  2 Phong Điền 1.500
  3 Quảng Điền 1.300
  4 Hương Trà 1.300
  5 Phú Vang 1.500
  6 Hương Thủy 1.300
  7 Phú Lộc 1.300
  8 A Lưới 700
  9 Nam Đông 700
  Tổng cộng 10.000

  Ủy ban nhân tỉnh yêu cầu 

  1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Chi cục Thú y:

   - Tổ chức phân bổ số lượng hóa chất nêu trên kịp thời và chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương quản lý, sử dụng đúng mục đích, đạt hiệu quả.

   - Phối hợp UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế tổ chức tiêu độc, khử trùng đạt số lượng, chất lượng

   2. UBND các huyện, thị xã Hương Thủy, Hương Trà, Thành phố Huế

   - Tổ chức và chỉ đạo công tác vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường (chuồng nuôi, khu vực xung quanh chuồng nuôi,...), các vùng nguy cơ cao như ổ dịch cũ, hố chôn, các nơi giết mổ, mua bán động vật, sản phẩm động vật... 

  - Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chi cục Thú y) kiểm tra công tác tiêu độc, khử trùng đạt hiệu quả.    

Các tin khác
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công điện khẩn về việc ngăn chặn việc vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm trên các phương tiện vận chuyển hành khách
Quy định về quản lý hoạt động giết mổ, chế biến, bảo quản, vận chuyển, mua bán gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Trạm Chẩn đoán xét nghiệm và điều trị bệnh động vật – Chi cục Thú y đưa cơ sở mới vào hoạt động
Thông báo nội dung cuộc họp sơ kết 2 năm thực hiện đề án quy hoạch giết mổ gia súc, gia cầm tập trung ở Thừa Thiên Huế giai đoạn 2012-2020 ngày 24/9/2014
Kê hoạch phòng chống dịch cúm gia cầm giai đoạn 2014 - 2018 của UBND tỉnh