• Các đơn vị trực thuộc


   

  TRẠM THÚ Y HUYỆN PHONG ĐIỀN

  Địa chỉ: Thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền

  Điện thoại: 054. 3551246

  Trưởng Trạm: ÔNG LÊ VĂN MINH

  Email: tramthuyphongdien@gmail.com

  TRẠM THÚ Y HUYỆN QUẢNG ĐIỀN

  Địa chỉ: Thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền

  Điện thoại: 054. 3554210

  Trưởng Trạm: ÔNG PHAN ĐÌNH TUYẾN

  Email: tramthuyquangdien@gmail.com

  TRẠM THÚ Y THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ

  Địa chỉ: Phường Tứ Hạ, Thị xã Hương Trà

  Điện thoại: 054. 3557034

  Trưởng Trạm: ÔNG LÊ HOÀI NAM

  Email: tramthuyhuongtra@gmail.com

  TRẠM THÚ Y THỊ XÃ HƯƠNG THỦY

  Địa chỉ: Phường Thủy Dương, Thị xã Hương Thủy

  Điện thoại: 054. 2213120

  Trưởng Trạm: BÀ NGUYỄN THỊ THẢO

  Email: tramthuyhuongthuy@gmail.com


  TRẠM THÚ Y HUYỆN PHÚ VANG

  Địa chỉ: Thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang

  Điện thoại: 054. 3850176

  Trưởng Trạm: Ông TRẦN VĂN THẠNH

  Email: thuyphuvang@yahoo.com.vn

  TRẠM THÚ Y HUYỆN PHÚ LỘC

  Địa chỉ: Thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc

  Điện thoại: 054. 3871241

  Trưởng Trạm: ÔNG TRẦN HUÂN

  Email: tramthuyphuloc@gmail.com
         
      thuyphuloc@gmail.com

  TRẠM THÚ Y HUYỆN NAM ĐÔNG

  Địa chỉ: Thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông

  Điện thoại: 054. 3875311

  Trưởng Trạm: ÔNG LÊ VĂN QUANG

  Email: tramthuynamdong@gmail.com

  TRẠM THÚ Y HUYỆN A LƯỚI

  Địa chỉ: Thị trấn A Lưới, huyện A Lưới

  Điện thoại: 054. 3878599

  Trưởng Trạm: BÀ NGUYỄN THỊ THANH VIỆT

  Email: tramthuyaluoi99@yahoo.com.vn

   


  TRẠM XÁ THÚ Y

  Cơ sở 1: Số 9 Nguyễn Văn Linh, Phường An Hòa,
  Thành phố Huế

  Điện thoại: 054. 3589019

  Trưởng Trạm: ÔNG LÊ MINH TUẤN

  Email: benhxathuy@gmail.com

  Cơ sở 2: Tỉnh lộ 10, Xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang

  Điện thoại: 0914 620 632

  Phó trưởng Trạm: ÔNG HUỲNH NAM THÔNG

   

Các tin khác
  Văn phòng Chi cục