• Cấp 4.140 lít hóa chất để thực hiện Tháng tổng vệ sinh khử trùng, tiêu độc môi trường


    Thực hiện Công văn số 8323/UBND-NN ngày 14/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai Tháng tổng vệ sinh khử trùng, tiêu độc môi trường, ngày 25/9/2020, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã xuất 4.140 lít hóa chất khử trùng từ nguồn ngân sách tỉnh để hỗ trợ các địa phương Phong Điền, Quảng Điền, Hương Trà, Hương Thủy, Phú Vang, Phú Lộc được cấp 540 lít, Nam Đông: 310 lít, A Lưới: 390 lít và thành phố Huế: 200 lít để tổ chức tiêu độc khử trùng môi trường phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm theo hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Công văn số 831/HD-SNNPTNT ngày 24/5/2019 đối với các Cơ sở chăn nuôi tập trung; hộ gia đình có chăn nuôi; cơ sở giết mổ; sơ chế; chế biến; chợ buôn bán, địa điểm thu gom; nơi cách ly kiểm dịch; khu vực chôn lấp, xử lý, tiêu hủy lợn và sản phẩm động vật nhiễm, nghi nhiễm mầm bệnh; nơi xử lý chất thải; tại Trạm, chốt kiểm soát ổ dịch; các phương tiện vận chuyển động vật,sản phẩm động vật.


Các tin khác
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công điện khẩn về việc ngăn chặn việc vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm trên các phương tiện vận chuyển hành khách
Quy định về quản lý hoạt động giết mổ, chế biến, bảo quản, vận chuyển, mua bán gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Trạm Chẩn đoán xét nghiệm và điều trị bệnh động vật – Chi cục Thú y đưa cơ sở mới vào hoạt động
Thông báo nội dung cuộc họp sơ kết 2 năm thực hiện đề án quy hoạch giết mổ gia súc, gia cầm tập trung ở Thừa Thiên Huế giai đoạn 2012-2020 ngày 24/9/2014
UBND tỉnh phân bổ bổ sung 10.000 lít hóa chất Benkocid để tiêu độc, khử trùng, phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm