Thừa Thiên Huế cấp thêm 5.500 lít hóa chất để thực hiện vệ sinh, tiêu độc, khử trùng phòng,chống bênh Dịch tả lợn Châu Phi

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn bổ sung một số biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

Kế hoạch tiêm phòng gia súc, gia cầm vụ Thu năm 2019

Cơ chế, chính sách, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về cơ chế, chính sách, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi.

Chỉ thị của UBND tỉnh về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp quản lý chó nuôi và phòng, chống bệnh dại ở động vật

Thừa Thiên Huế triển khai quyết liệt các giải pháp phòng, chống, khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi có hiệu quả

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TU của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng chống, khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

Công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống Dịch tả lợn Châu Phi

Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức Lễ phát động Tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường Phong Chống Dịch tả lợn Châu Phi

    • Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp kinh phí mua vắc xin lở mồm long móng năm 2019


    Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 426/QĐ-TTg, ngày 17/4/2019 về việc cấp kinh phí mua vắc xin lở mồm long móng năm 2019. Theo đó, xuất cấp không thu tiền từ nguồn dự trữ quốc gia 485.905 liều vắc xin týp O và 554.832 liều vắc xin týp O, A cho 25 địa phương để tiêm phòng cho đàn trâu, bò thuộc diện tiêm phòng trong vùng khống chế năm 2019. Trong đó, tỉnh Thừa Thiên Huế được cấp 4.960 liều vắc xin týp O, A.

Các tin khác
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công điện khẩn về việc ngăn chặn việc vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm trên các phương tiện vận chuyển hành khách
Quy định về quản lý hoạt động giết mổ, chế biến, bảo quản, vận chuyển, mua bán gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Trạm Chẩn đoán xét nghiệm và điều trị bệnh động vật – Chi cục Thú y đưa cơ sở mới vào hoạt động
Thông báo nội dung cuộc họp sơ kết 2 năm thực hiện đề án quy hoạch giết mổ gia súc, gia cầm tập trung ở Thừa Thiên Huế giai đoạn 2012-2020 ngày 24/9/2014
UBND tỉnh phân bổ bổ sung 10.000 lít hóa chất Benkocid để tiêu độc, khử trùng, phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm