• Vệ sinh, tiêu độc, khử trùng hơn 3,5 triệu m2 để phòng, chống dịch bệnh động vật


  Thực hiện Chỉ thị số 8711/CT-BNN-TY ngày 11/12/2020 về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm vụ Đông Xuân và Chỉ thị số 8364/CT-BNN-TY ngày 09/12/2020 về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Viêm da nổi cục trên trâu bò của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã cùng các ngành, các địa phương tổ chức triển khai thực hiện. Kết quả như sau:

  - Toàn tỉnh đã thành lập 162 tổ tiêu độc khử trùng; 100% xã, phường, thị trấn  đều có thành lập tổ tiêu độc; Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp các huyện, thị xã thành lập ít nhất 01- 02 tổ tiêu độc khử trùng lưu động. Các nơi nguy cơ cao như ổ dịch cũ, hố chôn huỷ gia súc, gia cầm, sản phẩm gia súc, gia cầm; các cơ sở giết mổ, chế biến sản phẩm động vật; chợ buôn bán, tụ điểm tập kết, xuất nhập, phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm động vật... đã được vệ sinh tiêu độc khử trùng.

  - 100% địa điểm tiêu hủy và các ổ dịch cũ được tiêu độc khử trùng.

  - 168 trang trại, gia trại chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung và 88cơ sở nuôi vịt chạy đồng.

  - 31 cơ sở giết mổ tập trung và 32 điểm giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ, các cơ sở đã thực hiện vệ sinh, tiêu độc khử trùng trước và sau ca sản xuất, có biện pháp thu gom chất thải rắn để xử lý.

  - 92 chợ  buôn bán  gia súc, gia cầm, sản phẩm gia súc, gia cầm, trước và sau mỗi phiên chợ đã thực hiện tốt việc thu gom rác thải và vệ sinh quét dọn sạch sẽ trước khi thực hiện tiêu độc khử trùng.

  - 35 cơ sở kinh doanh và ấp trứng gia cầm, ngoài ra các cơ sở đã thực hiện tốt việc thu gom rác thải, vỏ trứng để chôn đốt, công tác vệ sinh tiêu độc khử trùng được thực hiện dưới sự quản lý và giám sát của cán bộ thú y.

  - 12 cơ sở chế biến, 04 kho chứa sản phẩm động vật và 08 cơ sở nuôi nhốt, dự trữ gia súc để giết mổ.

  - Ngoài các cơ sở nói trên, trong đợt này còn thực hiện tổng vệ sinh tiêu độc khử trùng tại các nơi công cộng, đường làng ngõ xóm, quán triệt vận động 16.750 hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm thực hiện vệ sinh, tiêu độc khử trùng chuồng nuôi gia súc, gia cầm của mình.

  - Hóa chất đã sử dụng: 2.850 lít Benkocid và Iodine, các hộ dân tự mua 4.000 kg vôi bột để sử dụng. Tổng diện tích tiêu độc 3.552.800 m2.

Các tin khác
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công điện khẩn về việc ngăn chặn việc vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm trên các phương tiện vận chuyển hành khách
Quy định về quản lý hoạt động giết mổ, chế biến, bảo quản, vận chuyển, mua bán gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Trạm Chẩn đoán xét nghiệm và điều trị bệnh động vật – Chi cục Thú y đưa cơ sở mới vào hoạt động
Thông báo nội dung cuộc họp sơ kết 2 năm thực hiện đề án quy hoạch giết mổ gia súc, gia cầm tập trung ở Thừa Thiên Huế giai đoạn 2012-2020 ngày 24/9/2014
UBND tỉnh phân bổ bổ sung 10.000 lít hóa chất Benkocid để tiêu độc, khử trùng, phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm