• Kết quả triển khai Tháng tổng vệ sinh, khử trùng tiêu độc môi trường


  Thực hiện Công văn số 7724/BNN-TY ngày 15/10/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Về việc triển khai Tháng tổng vệ sinh, khử trùng tiêu độc môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp UBND các huyện, thị xã và Thành phố Huế tổ chức triển khai thực hiện, kết quả như sau:

  - Toàn tỉnh đã thành lập 179 tổ tiêu độc khử trùng; 100% xã, phường, thị trấn  đều có thành lập tổ tiêu độc; Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp các huyện, thị xã thành lập ít nhất 01- 02 tổ tiêu độc khử trùng lưu động. Các nơi nguy cơ cao như ổ dịch cũ, hố chôn huỷ gia súc, gia cầm, sản phẩm gia súc, gia cầm; các cơ sở giết mổ, chế biến sản phẩm động vật; chợ buôn bán, tụ điểm tập kết, xuất nhập, phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm động vật... đã được vệ sinh tiêu độc khử trùng.

  Kết quả thực hiện Tháng tổng vệ sinh, khử trùng tiêu độc môi trường trên địa bàn tỉnh đạt được như sau:

  - 100 % địa điểm tiêu hủy lợn mắc bệnh dịch tả lợn Châu Phi và các ổ dịch cũ.

  - 195 trang trại, gia trại chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung và 141cơ sở nuôi vịt chạy đồng.

  - 31 cơ sở giết mổ tập trung và 32 điểm giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ, các cơ sở đã thực hiện vệ sinh, tiêu độc khử trùng trước và sau ca sản xuất, có biện pháp thu gom chất thải rắn để xử lý.

  - 119 chợ buôn bán gia súc, gia cầm, sản phẩm gia súc, gia cầm, trước và sau mỗi phiên chợ đã thực hiện tốt việc thu gom rác thải và vệ sinh quét dọn sạch sẽ trước khi thực hiện tiêu độc khử trùng.

  - 39 cơ sở kinh doanh và ấp trứng gia cầm, ngoài ra các cơ sở đã thực hiện tốt việc thu gom rác thải, vỏ trứng để chôn đốt, công tác vệ sinh tiêu độc khử trùng được thực hiện dưới sự quản lý và giám sát của cán bộ thú y.

  - 12 cơ sở chế biến, 04 kho chứa sản phẩm động vật và 08 cơ sở nuôi nhốt, dự trữ gia súc để giết mổ.

  - Ngoài các cơ sở nói trên, trong đợt này còn thực hiện tổng vệ sinh tiêu độc khử trùng tại các nơi công cộng, đường làng ngõ xóm, quán triệt vận động 30.990 hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm thực hiện vệ sinh, tiêu độc khử trùng chuồng nuôi gia súc, gia cầm của mình.

  - Hóa chất đã sử dụng: 3.121 lít Benkocid và Iodine, các hộ dân tự mua 5.100 kg vôi bột để sử dụng. Tổng diện tích tiêu độc 3.493.578 m2.

Các tin khác
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công điện khẩn về việc ngăn chặn việc vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm trên các phương tiện vận chuyển hành khách
Quy định về quản lý hoạt động giết mổ, chế biến, bảo quản, vận chuyển, mua bán gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Trạm Chẩn đoán xét nghiệm và điều trị bệnh động vật – Chi cục Thú y đưa cơ sở mới vào hoạt động
Thông báo nội dung cuộc họp sơ kết 2 năm thực hiện đề án quy hoạch giết mổ gia súc, gia cầm tập trung ở Thừa Thiên Huế giai đoạn 2012-2020 ngày 24/9/2014
UBND tỉnh phân bổ bổ sung 10.000 lít hóa chất Benkocid để tiêu độc, khử trùng, phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm